จัดอันดับ 10 อาชีพ ที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทย !!!

0 11,493

มีการเปิดเผยข้อมูลจากผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ทำการสำรวจอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย (สำหรับลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของกิจการ) ได้แก่…


: pixabay.com

อันดับ 1 : ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการธนาคาร มีรายได้ 460,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 2 : ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขายและการตลาด มีรายได้ 420,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 3 : ผู้อำนวยการโครงการ มีรายได้ 396,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 4 : ผู้จัดการโรงงานควบคุมสายการผลิต มีรายได้ 340,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 5 : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีรายได้ 325,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 6 : ผู้จัดการฝ่ายการก่อสร้าง มีรายได้ 250,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 7 : อาชีพนักบิน มีรายได้ 241,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 8 : วิศวกรเหมืองแร่ มีรายได้ 235,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 9 : ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีรายได้ 153,000 บาท/เดือน


: pixabay.com

อันดับ 10 : ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มีรายได้ 152,000 บาท/เดือน

โพสใกล้เคียง